Nöjd

Vårvintern börjar vara slut, och nu får man kliva upp fyra på morgonen för att ha sina sista chanser att åka skidor eller skoter på snön, som dock är kvar tjockt, men inte bär vid plus.

Jag är nöjd trots allt, det har varit en fin tid, och skogsåtgärderna är lokaliserade, uppdelade, och dokumenterade i en helt egen ”skogsbruksplan”, som även innehåller bevarande, framkomlighet och bild.

Iskall rebell…

Här har jag svettats på skidor flera timmar per dag för att hitta igen mig själv i dessa tider… men det gick ju mycket snabbare att läsa horoskopet!

Vattumannen

Styrka: Målmedveten, Intellektuellt framstående, kommunicerande, förmåga att förstå abstrakta koncept. Innersta behov: Att veta och att få kunskap. Svaghet: Kan lätt få en fix idé, rebellisk, kall.

Hm, men jag tycker nog att rubriken stämmer bäst på älgkon som gjort detta verk!

En ko med kalv har tillbringat vintern i min skog, där de inte bara förstört delar av planteringar, utan också 100-åriga rotstockar som ringbarkats till mat….

Corona = Kina?

Ja, för ett år sedan i mars fällde jag en tår, i redan då ödsliga Stockholm, när jag kunde känna doften av diktaturens Kina, medan jag blickade över huvudstadens tak…

Och idag kände jag en klump i halsen, när jag hörde att Regeringen i Sverige vill ha ”fria Corona tyglar” utan demokratins Riksdag… Hm, bär ska Moderaterna mfl våga öppna ”Darwins teori” för att bevara vår ”fria” välfärd i väst? Vi får komma ihåg att t ex Finland rent historiskt har blodrötter i öst – och inte låta deras kritik få oss i panik!

D

Whats on my mind? Hm, en ny verktygssida har infunnit sig här på min blogg, medan jag kopplat bort ett tag.

Ja, vad har jag i tankarna? Hm, hm, just dessa vill jag hålla för mig själv…

Men, jag kan ju förtälja det jag läser, och det är t ex att Bergsstaten har gjort en gruvinspektion i Kaunisvaara den 30 september, men att minnesanteckningarna därifrån ännu inte finns att läsa.

Vidare har jag sett att Länsstyrelsen har ett ärende på sitt bord, där de ska yttra sig till Mark- och miljödomstolen, huruvida de anser att det saknas uppgifter i gruvans nya ansökan dit. Och… att där är så många handlingar… att man undrar hur någon kan få grepp om det, d v s om det fattas uppgifter eller inte…

Så mycket mer tänker jag inte på, utan koncentrerar mig på pappa som har fått komma hem igen efter ett halvår på sjukhus.