Här har jag svettats på skidor flera timmar per dag för att hitta igen mig själv i dessa tider… men det gick ju mycket snabbare att läsa horoskopet!

Vattumannen

Styrka: Målmedveten, Intellektuellt framstående, kommunicerande, förmåga att förstå abstrakta koncept. Innersta behov: Att veta och att få kunskap. Svaghet: Kan lätt få en fix idé, rebellisk, kall.

Hm, men jag tycker nog att rubriken stämmer bäst på älgkon som gjort detta verk!

En ko med kalv har tillbringat vintern i min skog, där de inte bara förstört delar av planteringar, utan också 100-åriga rotstockar som ringbarkats till mat….