Lite omvänt kan tyckas

Det skrivna materialet jag tagit del av gällande sjön, gav en bild av stora problem och stora åtgärder – och idag läste jag ett “troligt expertutlåtande” från en vanlig gruvgranskande bybo… vilken ger bilden av att det rör sig om ett litet “fjuttproblem”, typ att det bara är att vada ut i sjön och putsa den glömda sensorn från Northland-damm för hand…

Varför så omvända roller???

Skriften från gruvan till myndigheten skapar miljöoro – och de som är kritiska till gruvan skapar plötsligt ett skrattretande lugn!?!

Nej, nu förstår jag ingenting…. och måste fundera…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *