Så här ser det ut

Igår jagade jag älg, sista dagen nu, och inte ett spår. Började fundera om gruvan har installerat en “älgskrämma” för att de inte ska gå in i bassängen och drunkna i grålera? Det finns inget stängsel där, bara en väg runt, och en bit i från finns mitt dike…

Ett dike, som jag har försökt få Lantmäteriet att rita in i kartorna, men icket – de vägrar! Trots att de har markerat andra av mina “torra” diken som Natura 2000 vatten på andra sidan… märkligt?!

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Kontakta-oss/Fel-i-karta/

Hur som helst, det som syns på bild är rinnande klart grundvatten, som kommer från bassängmyren, mellan torvlager och rullsten på ytan, men det skulle vara bra om “någon” åkte dit och tog ett vattenprov, med tanke på det konstiga algliknande bottenlivet… och oljespegeln i iskanten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *