Häftigt LM!

Lantmäteriet har publicerat historiska flygkartor på sin hemsida för sökning – och där jag brukar indianjaga längs stigar jag trodde var älgens – hittade jag byns 50 kor från 1960!

Häftigt, nu har jag fått förklaring till varför det ser ut som det gör just där i den annorlunda terrängen, och samtidigt har jag fått ett svar på varför jag inte har hittat igen mittendelen av den historiska huvudstigen, hur jag än letat där i djungeln, den är nämligen bortgrävd till ett 300 m långt dike…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *