Jag får räkna till 10

Hundra gånger om…

Men idag känner jag att jag inte ids skriva desto mer detaljer om den matematiken, utan läser själv också på om ämnet, de sju olika dödssynderna, eller jag menar diskrimineringsgrunderna, som finns uppräknade hos ombudsmannen.

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/

Och från ena ämnet till det andra, undrar jag varför det inte rapporteras något om gruvan i väntan på att Mark- och miljödomstolen i oktober ska komma på besök, utifrån Naturvårdsverkets skrivelse.

Kan det vara gruvfrossa?

https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/gruvdrift-som-forgiftar-vattnet

För samtidigt är det mycket aktiviteter hos Bergsstaten…

https://diarium.lansstyrelsen.se/Case/CaseSearchResult.aspx?query=oJ/Yw8gzqEoDojViDAag9VYhHZuZYf8FfC/ieZIzAIiR/0cDi+HzRjxMeHChamIg03ba5sFLUAd+V9pfElF/g0CdpB24FQGPDz7oSsCUnbGU0XTcn7penPsoM1BfT+WmO6umpUNtsLDGzEuYvFPeT0a5t8kIaDSX1QeCUSGFgbWn2HRjr4hLmQRPNkHDe/mfgTvoYGK+rHMJVv1f+SYSFJ60NPpO8niP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *