Timmerwebben och massa

Först vill jag i alla fall berätta att min kroniska musarm har varit symtomfri i flera veckor nu, sedan jag slängde BH:n! Men om det bara är det, eller att jag samtidigt satt mig ner på stolen igen, istället för att stå och skriva, vet jag inte – men det känns bra.

Sen kan jag gå över på det mer manliga ämnet, om att Metria saluför tjänster till skogsbolag som “Timmerwebben”, där tanken är att administrera bort arbetsledarens timmar i snitselskogen – genom att skördarna ska kunna använda Lantmäteriets fastighetskarta i fältdatorn i verkligheten – vilket stöter på patrull med motsatt information från Lantmäteriet, då de i sin tur går ut med att fastighetskartan INTE får användas med rättslig verkan.

Lite märkligt kan tyckas, att ena handen säljer det, den andra handen förbjuder.

Nå, det är ett bra hjälpmedel, och funkar fint, om de som hugger med svärdet, känner till det här, och ställer ansvaret på skogsbolaget de hugger åt vid otydliga rågångar – och inte som det tydligen är idag – att skördarföraren går med på att hugga upp gräns utifrån fastighetskartan, som alltså inte gäller så, inte ens om markägarna på båda sidor skulle vara överens.

Vad som gäller? Nej, nu ska jag inte leka lantmätare, det får ni fråga dem, eller läsa på deras hemsida.

En massa massa, det är vad jag i stället ska skriva om!

Men även här väljer jag att vara “försiktig”… och gör som i förra inlägget om aborter, att jag reagerar på det jag tagit del av i media – då i TV-nyheterna – nu i Haparandabladet om skogsägaren Hannus konstaterande om att massapriserna i Tornedalen är för låga… att han däför själv säljer det som flis.

Varför? Det går jag inte in på, men man kan ju nu tro att det är dieselfabriken i Kemi som skapar en efterfrågan som automatiskt kommer att höja priset på marknaden, och där är ju Tornedalen närmare än övriga Sverige… och i så fall enkelt, eller hur?

Men, det kanske är mer än så? Dock vågar jag inte skriva om det jag ser, men ni lär få läsa om det i “riktig media” inom kort!

(Okej, lite då, som en “djurgåta”… Varför står köpt massa i Sverige i kindpåse trots att snön inte är ett farthinder, samtidigt som massaimporten från Finland går het i andra kinden, om målet är export? Vem går över gränsen igen med sin skörd, och smart nog hugger tänderna i bäverns stock där här näst?)

Och i klartext vågar jag skriva till Haparandabladsartikeln att det är timmerpriserna som borde höjas vid inmätning för klass 2 och 3, för att virket inte ska hamna i massaindrustrin… Juto!

Hur jag tänker? Enkelt, d v s om massaveden tar långt mer än 20 gånger längre tid att få i hop till en kubik än det stora timret, samtidigt som lastbilarna kör mycket luft, och priset till säljaren bara skiljer sig 2 gånger åt mot det grövsta partiet – så borde det väl bara logiskt effektivt vid en stor efterfrågan på massa för de s k kombiköparna att flisa ner allt billigt timmer till massa på den egna sågen?

Vilket kanske nu blev ett bra uppslag också till LTU forskning? D v s att jämföra om spånet-% vid de olika sågarna skiljer sig åt, om man jämför mot dess förädlade produkt ut-%, vilket i så fall borde ge kustsågarna mer “spill”, trots att de i regel är mordernare än inlandssågarna?

Hm, varför tänker jag så mycket? Blir trött.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *