Lång av stolthet!

Med höga gummistövlar tog jag mig över ån, och på andra sidan kunde jag konstatera att de 7 ha jag planterat för drygt 10 år sedan hade vuxit bra i hyggesbränningen – och att jag slipper slyröja där, skönt!

Passade även på att dikesrensa flödet till pappas skapta bäck – för när bäcken tystnar, då är det något som är fel! Och i det här fallet, som i så många andra, så är det älgarnas överfart som rasat ner jord och stenar som hindrar flödet till slut, med ännu ett växande stopp där – en skoterledsbro som rasat ner!

M a o, det är lönt för skogsbrukaren att jaga älg längs diken och på planteringar, för då jagar man inte i onödan när älgen inte följer med i frysboxen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *