“Fiende No1”

Fick i början på sommaren höra att det finns en chefsjurist hos Länsstyrelsen som ser mig som sin “fiende nummer ett”… och det trots att jag inte ens visste vem den personen är!!!

Där ser man, min blogg och mitt rykte verkar nå långt ut, och högt upp!

Så här skrev jag idag i ett brev:

För din och allas kännedom, så är jag inte emot
Pajalas möjligheter till 300 nya arbetstillfällen genom eventuell ny gruvstart
som media rapporterat om idag, men jag anser att Sverige som land gör fel om den
genom Länsstyrelsen “lurar” köparna av konkursboet, att tro att miljötillstånd
finns för verksamhet också på östra sidan riksväg 99.

Miljötillstånd finns för Tapuli K1 och K2 från
Bergsstaten 2008, det är allt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *