Nu rör de sig

Lite nyheter om Kaunisvaara gruvan

http://www.nsd.se/nyheter/avtal-klart-om-kaunisvaaragruvan-nm4620613.aspx

fick mig att börja titta i Länsstyrelsens beslut igen, och vad intressant fann jag där?

Ordet “tillsvidare” – vad betyder det, egentligen?

Länstyrelsen har nämligen på Northlands Konkursbos ansökan dnr 4200-2017 om anstånd till maj 2017, beviljat dem antstånd “tillsvidare”… hm, intressant… och så hittade jag ju ett till ärende som jag måste läsa vidare.

Jaha, och i praktiken då? Nej, inga syner (såg att jag ännu marknadsför mig så på bloggportalen)


… nå, möjligen en järnväg…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *