ALMA-brott?

Märkliga nyheter jag hörde idag – i Överkalix – att Överkalix är värst på sexualbrott!

Varför jag skriver “märkliga” nyheter, är för att vi poliser som jobbar på orten och borde känna till alla anmälningar som görs på orten – inte kände till fenomenet över huvudtaget!

Detta som NSD skriver om idag:

http://www.nsd.se/nyheter/sexualbrott-sa-ser-det-ut-i-din-kommun-nm4600395.aspx

Blev så chockad över detta, och ville veta om vi poliser verkligen är så dåliga att vi missat problemet (!), så jag gjorde en omedelbums sökning i statistiken – som öppet visade mig att Överkalix bara hade 1 sexbrott 2016, likt Övertorneå, och att det för 2017 t o m var tvärtom – att Övertorneå hade dubbelt så många sexbrottsanmälningar som Överkalix! (2)

Hm, kan det vara “ALMA” som spökar i NSD:s artikel? Sexbrotten är oftast åtkomstskyddade för polisers läsning, medan ALLA brott som skett inom flyktingsfären är spårlöst borta från vår polissökning, när anmälningsupptagaren har kryssat “Ja” på flyktingfrågan i slutet på anmälan. Och rent faktamässigt vet ju alla att Övertorneå hade minst flyktingar, om man jämför med Pajala och Överkalix…

Nå, oavsett vem som är brottsoffer i kommunen, så är det ju viktigt att det kommer fram att det förekommer!

Däremot behöver ju den “kommunala kulturen” t ex i Överkalix INTE känna sig träffad av nyheten anser jag, utan det ska stanna på Polisen Nationellt och Migrationsverket, gentemot Socialen i de olika kommunerna, d v s att man kanske kunde ha gjort mer för att förebygga sexbrott hos nyanlända? T ex genom att låta kvinnor och barn bo för sig…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *