Skillnad på bro och bro

Den nya “lagen” om utökat polissamarbete med Finland, som Bucht varit med om att jobba fram, gäller inte med “automatik” här som i Danmark 2 juli.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-mojligheter-till-operativt-polissamarbete-med_H401JuU27

Alltså, på den här bron i Pello, upphör polis-samarbetet per automatik där den heldragna linjen för gåfältet till Finland börjar… precis vid Riksgränsen… Medan det för Öresundsbron finns ett helt annat avtal om samarbete för Polisen mellan Sverige och Danmark – något som alltså trots “den nya lagen” ännu saknas för Finland!

Så, om Bucht vill fullfölja sitt “Meänmaa-löfte”, måste han se till att Sverige och Finland också skriver ett separat avtal för polisarbetet, som den nya lagen ändå ger utrymme till – annars måste vi Tornedalspoliser förlita oss på att polishöjdarna begär hjälp med Regeringens godkännande för varje tillfälle vi ska samarbeta över gränsen, som vid Nato-övningar.

Så har jag tolkat det hela! Och nu orkar jag inte längre vänta på att Sveriges Radio, som ringde i maj, ska få rapportera om det först (har i alla fall inte hört ngt).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *