Svalan och göken

Pappa såg en ladusvala igår, och enligt Markku är det redan sommar då. Själv hörde jag göken idag, och tänkte, att det är väl så.

Men i övrigt har jag gått i juridiska tankar, precis som ABECEDE försöker tolka Northlands tillstånd, och jag är i dag av den här åsikten:

1. Den som påstår att Northlands gruva i Tapuli inte har ett tydligt och gällande miljötillsånd – den har fel!

2. Men, Northland själv hade också fel när de påstår att de har fått miljötillståndet 2010 från Finska Svenska Gränsälvskommissionen!

3. Det är Bergmästaren som har gett miljötillståndet i samband gruvkoncessionen för Tapuli gruva redan 2008!

4. Dock gäller miljötillståndet bara på västra sidan Riksväg 99, se Lantmäteriets karta för beslutet Tapuli K1 och K2.

5. Här kan ni själv läsa paragrafen Bergmästaren hänvisar till i sitt miljötillstånd enligt punkt 3, och att Finska Svenska Gränsälvskommissionen inte kan överpröva miljötillståndet som Bergmästaren redan prövat under koncessionsärendet.

6. Vad gäller sandbassängen på östra sidan Rv99 så saknar den alltså miljötillstånd, i och med att tillståndet som påbörjades, återkallades av Northland innan konkursen (sin ansökan om koncessionstillstånd för Kaunisvaara gruva, där MKB för sandbassängen ingick, vilket även Länsstyrelsen känner till).

Tänkte meddela detta till Mats Leifland som verkar söka ett svar, d v s att jag anser att det bara är att tuta och köra med själva gruvan, Tapuli K1 och K2, men att det är ett bekymmer med bassängen på andra sidan vägen. Vet dock inte hur jag hittar honom, han verkar omöjlig att Googla fram för kontakt…

Men ni som vet vem det är och har kontakter, kan ju hälsa honom från mig, och även påtala att pipelinen för vattenledning som går längs vägen förbi Aareavaara och ut i Muonioälv, den har som vattenledning blivit laglig genom Lantmäteriets ledningsrätt, – MEN, själva innehållet i den, d v s vattnet från slambassängen som pumpar ut i älven – DEN saknar alltså miljötillstånd enligt ovan, och det gäller även vattnet som som svämmar ut på myren… med de sällsynta orkidéerna!

Så, problemet är vattenreningen från gruvan, och ett nytt tillstånd för det behöver ABECEDE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *