Nu är jag med!

Eftersom jag inte tog dagens förhör på videoupptagning i likhet med uppläxningssamtalet, så har jag fått ligga och meditera i soffan en stund, och spela upp mitt fotografiska minne för mig… och lyckats komma fram till svaret!

Anledningen till att jag svarade om något han inte frågade, beror på att han hade ett papper framför sig, delvis i famnen men snett mot höger på bordet, d v s innehållet i det han pratade om, uppspaltat i precis samma position som texten under Mona Kumpula till höger, i förhållande till helheten i övrigt – och eftersom jag inte såg att smygläsa hans text utan glasögon, så svarade jag med mitt fotografiska minne härifrån!

Alltså, det är min analys, att det var min hjärna i sin nyfikenhet, som gick igenom biblioteket av jämförelsebilder, som är lagrade i mitt huvud i ämnet, och som sen gav mitt svar utifrån positionen “Handelsbanken”…

Men, huruvida det var slumpen från min sida, eller hans omedvetet nedtecknade frågeliknelse – det kan jag inte ge svar på! (eftersom jag inte kommer åt att analysera HANS fotografiska liknelseminne…)

Svar nog för mig hur som helst, så nu är mitt “ofrågade svar” inte längre något “mysterium”! Men det tog två timmar…

Ut med hunden. Rapp, rapp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *