Effekter av gruvöverklagandet

Eftersom jag hörde att radioreportaget med mig på en timme, klippts ner till hälften inför sänding, och delen där jag pratar om själva gruvöverklagandets effekt klippts bort, tar jag upp en utökad reflektion här i stället.

Först ska jag delge min känsla över gruvan idag, och den känns “positiv”.

Inte bara för att Göran Persson är ny ordförande för LKAB, som ingår i Malmfeltens produktion av Sveriges malm, som Regeringen med Maud Olofsson genom mitt överklagningsbeslut knutit ihop med Tapuligruvan.

Utan också faktum att det i hemlighet bakom kulisserna här i Finland pratas om beställda järnvägsvagnar för Kaunisvaara gruvan… dock utan att jag som markägare, med järnvägen redan tidigare utstakad på min mark (!) har hört något – men däremot har jag läst annonsen från Sveaskog, som Persson hastigt lämnade 2015, om dryga 4 000 ha mark till salu i närheten av gruvan, och som sträcker sig nästan till gränsälven norr om Aareavaara – vilket fått mig att tro att just det kan vara den omtalade “Räddningsplanen”?

Om inte äkta, så är 25 miljoner kronor inte heller så mycket för en valkampanj… och vi får inte glömma att det just nu pågår kommunalval i Finland! (med tanke på det positiva ryktet här…)

Annonsen kan ni hitta på Sveaskogs hemsida, där jag nu alltså såg att man lagt in en prisidé också. Anbudstiden går ut den 18 april.

Den utökade effekten då? Det är en tanke jag fått utifrån statsmaktens agerande gällande Gotland, d v s inblandningen i kommunens byggprojekt med Ryssland i närheten av Svea Rikes gränser. Sånt förekom nog inte över huvudtaget när utlänningar byggde anläggninen i Tapuli!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *