Vacker pudel!

Vad är det som händer i chefsledet hos Polisen?

Småchefer eller mellanchefer och sidochefer, som öppet säger att de inte vågar lita på beslut från storchefen i Umeå, innan de får det med en namnunderskrift på ett papper… börjar själv i nästa sekund att ljuga om sina beslut neråt i ledet… där den lägsta chefen förstås snällt får göra en pudel vid konfrontation!

Hm, är det så det är tänkt att funka, att nu ska vi vanliga poliser också börja ljuga för folket ute i samhället? Och skylla på varandra, när folket konfronterar oss?

Jag har i alla fall inte fel, som påstår att “Svensk polis ljuger”, redan idag, men jag kan inte påstå att det ännu gäller utåt mot folket. Däremot känner ju alla till fenomenet “man blir som man umgås”, eller det mer omedvetna – att barn är en “symtombärare” på familjens problem!

Hualigen, jag får rysningar och skäms! Och hoppas verkligen att storcheferna som kommer till våren, sopar rent skiten från trappan innan sommaren…

Polisen är ett bra folk, och en bra arbetsplats, men det är “något som är fel” i hierarkin.

Min åsikt, och den står jag för. Ansvarig utgivare som jag är.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *