En besvikelse GW

Väntade så mycket av repotaget som skulle vara i “Veckans Brott” om samverkan mellan den svenska och finska polisen, både faktamässigt och bilden av Polisen. Flera hundra mantimmar har lagts ner under åren på det s k projektet “Joint patrol”, och inte med ett ord nämndes det! Inte heller några höjdare var med, fast vem vet, GW kanske löste fallet i bastun med Bucht, Bengt mfl Meänmaa-herrar? Tankar om lagförslaget som ska träda i kraft till sommaren, och som inte alls handlar om flamsig snällhet och teknik, som repotaget belyste, utan om mänskliga fri och rättigheter för folket i ett land!

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/pa-latt-svenska-vad-ar-manskliga-rattigheter

I Finland kan polisen utan skälig misstanke om brott låsa in folk i ett dygn för en “förutredning”, för att ta reda på OM det finns ett brott som personen kanske påstås ha begått.

I Sverige är folket skyddat från sådana polisiära ingrepp, eftersom det först krävs skälig misstanke om brott, därefter kan personen bli inlåst för fortsatt utredning.

Omvänt kan friska personer i Sverige bli tvångshämtade av polis, för att låsas in ett dygn av vården utan prövning, för att utreda OM personen är psykiskt sjuk som det har påståtts.

Också i det fallet är det återigen omvänt i Finland, där finsk polis inte kör tvångstaxi ens med dokumenterat sjuka personer.

En historiebeskrivning av de två olika länderna hade varit intressant i sammanhanget.

Finland som varit med i världskrig och haft inbördeskrig, kanske känner att de via polisen, som tillhör försvarsministeriet, måste kontrollera folkets politiska avsikter för rikets interna säkerhet med en polisparagraf. Medan Sverige som inte har haft krig, men vars fackföreningsrörelse och diktande media har varit stark, och ett hot mot Konungarikets finanser, troligen känner att de måste få använda polisen med förbundna ögon, för att göra en farlighetsbedömning av aktiviteterna, och avskräcka dem med samma mediadödande vårdparagraf.

Rädslan för revolt finns i alla länder (och organisationer), men hanteringen skiljer sig åt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *