Ett uppsving i Tärendö?

Om man bortser från det politiska nederlaget för västbyarna, som rapporterats om i media inte minst från senaste fullmäktigemötet, så kan jag tycka att det ljusnat mer i väst än i öst.

Passerade KL-sågen i Tärendö, och kikade mot timmerupplaget som var fullt, vilket är anledningen till att mitt leveransvirke till dem ännu ligger här (i fall någon undrat), och såg samtidigt att det verkade röra på sig rejält på inmatningsbordet!

Vet sedan tidigare att verksamheten där har utökats precis, men att det skulle synas på hela anläggningen utåt, med timmerbilar nästan på trappan under kafferast osv, det hade jag inte trott.

Så, därför undrar jag, att varför låter det så positivt om “testgruva” i Kaunisvaara, men syns ingenting?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *