Märkliga turer

Förr inspekterade Länsstyrelsen för Jordbruksverket att jag hade tillräckligt antal får och att de hade det bra, samt att ängarna var lika stora i verkligheten som jag ritat in, och att dessa var slagna väl respektive betade väl, eller i annat fall ännu kompletteringsrakade med betesputsen… men, nu ska de komma och titta att jag inte har några får, eftersom jag rapporterat 0. Mycket märkligt, att komma hit ändå från Luleå för att se att det inte finns bajs eller andra spår på min gård? Nå, det är så myndigheter fungerar, rätt ska vara rätt, även om det är noll.

I övrigt är det samma situation som tidigare, men nu är himlen lilablå av kyla. Riktigt kallt och fint och stilla, inte ens telefontråden vajar med sin snötyngd.

Jaha, och hur har det gått för mig utifrån senaste öppenheten på jobbmötet inför cheferna? Nå, utöver att jag inte syntes som första person på jobbet inför intendenten, så har lillchefen placerat mig längst ner på listan av sina medarbetare för uppföljningssamtal, fastän jag logiskt i praktiken skulle varit nummer 1-3 utifrån tjänstgöringslistan. Så, jag får väl se om min upplysning om faktum till mina kollegor, till slut gör metoden verkningslös i stort också? D v s att ett falskt system, där alla känner till hemligheten, får en omvänd inverkan.

Så borde det vara även inom politiken, men där krävs det ännu mer, eftersom demokratin kan gömma och glömma allt skit med ett majoritetsbeslut, och endast valet vart 4:e år kan rubba på den riktiga balansen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *