Tur i oturen

Stormen fällde en massa träd för mig, har jag inventerat nu, och den största vältan var på över 2 m rötter upp i luften!

Skador på byggnader verkar ha stannat vid en hundgård, ett utedass och en vedbod, varav samtliga reparerbara på egen hand så att säga.

Nu återstår att fundera, hur får jag vindfällena till vägen? Markkus gäng har fullt upp i Finland, åt den finska staten, och det är bara jag själv som får såga i min egen skog, utan C behörighet – och frågan är bara om jag vågar?

Det som är lite bakvänt, är att de träd som ännu står med rötterna i jorden, men lutar kraftigt, borde tas först p g a fallrisken, även om det är de träd som skulle klara sig levande till nästa gallring.

Nå, jag ska ta mig en funderare, alternativet är att köpa tjänster av manuella sågare med behörighet, som kan det där och det går snabbt, och sen själv bara köra det med traktorn ner till vägen.

Jag har redan ett gällande leveranskontrakt med SCA, så jag slipper den biten, att skriva kontrakt också. Hörde annars att Krekula & Lauri sågen köper vid väg till ett hyfsat pris, med tanke på att apteringen kan hållas lite kortare, så man slipper hantera supertunga och långa stockar manuellt.

Och nu alla ni hobbyföretagare som är intresserade av billigt virke att såga själv till plank, slå till! Ring runt och köp upp vindfällena som rotpost till vrakpris, för jag kan gissa att många skogsägare drar lättnadens suck om de bara får ut det från skogen, utan att behöva betala för det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *