Det här är juridiskt bindande

Alla vi som har mantalsfastigheter i Aareavaara berörs av följande historiska akter, som du kan läsa om du har installerat gratis programmet som finns att ladda på LM sida

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/Kom-igang-med-historiska-kartor/

Sen klickar du här för att se översiktskartan

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=d&nbOfImages=38&sd_base=lm25&sd_ktun=000430jc&mdat=1286912337

Här har du 25-PAJ-42:95 (mot Kaunisvaara)

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=d&nbOfImages=81&sd_base=lm25&sd_ktun=00045h9w&mdat=1286912378

Här har du 25-PAJ-42:96 (mot Huuki)

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=d&nbOfImages=99&sd_base=lm25&sd_ktun=00045h9x&mdat=1386803824

Här har du 25-PAJ-42:108 (mot Kaalama)

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=d&nbOfImages=25&sd_base=lm25&sd_ktun=00045ha6&mdat=20160222130342383865

Och här har du själva laga skiftet 25-PAJ-43:20 av Aareavaara skiften

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=d&nbOfImages=66&sd_base=lm25&sd_ktun=0003f581&mdat=1386803824

Vidare finns hemmansklyvningar

Barsk/Kostet/Niska

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=127&sd_base=lm25&sd_ktun=0003f4p6&mdat=1286909452

Töyrä/Nilsson/Kulju/Krekula mfl

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=108&sd_base=lm25&sd_ktun=0003f4pg&mdat=1317145347

osv… och när det blir fråga om modernare akter, så måste man vända sig till Lantmäteriets kundtjänst, eller arkiv, beroende på hur gamla de är. Det viktiga är att ni får “förrättningskartan” och akten att läsa i, gällande övriga rättigheter etc.

Det är som ett pussel, man börjar med långa raka linjer, och sen blir det små filurer tomter, som i värsta fall kan ha orsakat X vinklar på de lång linjerna, och skapar konflikter mellan grannar, som Lantmäteriet tar ut stora pengar för. Så, det bästa är att tillsammans titta på de stora kartorna, och men långa snören (typ 90 kr för 400 m, och råstenarna är väldigt glest) räta ut linjerna, och därefter vara rädd om dem! Mer rädd om själva linjen och gamla märken på marken, än om träd. För numer gäller inte “gränsträd” som gräns har jag märkt (trots att de är det bästa på vintern, när snön täcker stenar, pålar mm).

Slutligen, ni som har tomter, kan inte alltid lita på rören heller, för de kan vara slagna på grannfastigheten B, fastän de var menade på A, och om B inte var med på förrättningen, så gäller inte ert rör mot honom på B, bara på A… MEN, det kan ändå gå så att Lantmäteriet bestämmer en vinkel in där, för en kostnad som delas på er, typ 80 000 kr för 1 m. Så är det, jag vet.

Och precis som hos Polisen, så är lantmätare också individer. Några är styrda uppifrån, andra har hög IQ, vissa kan medla, medan andra verkar ha som syfte att skapa än mer jobb åt arrbetsgivaren…

(jo just det, och här på Metrias sida (https://butiken.metria.se/dkavtal/) kan även ni övriga se nyare flygfoto från 2014, som t ex gruvans sår i naturen – skriv in Kaunisvaara som ortnamn, klicka för ortofoto i färg, zooma in gruvan med rullgardinen, eller tryck zoom, så kan ni t ex räkna de röda bilarna på parkeringen… och vill ni beställa karta, så är det en ruta ni ritar, får pris, kan betala över nätet, och få kartan som e-post)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *