Översättningarnas krig

Har studerat bibeltexter, både i Sverige och i Finland, och kommit fram till att min favorit, Predikaren kapitel 10, är kontroversiell även i grannlandet.

Och det gäller just andra stycket om vishet även där, ett stycke där författaren försöker måla skillnaden mellan vis och dum, genom att beskriva hjärtats placering som en metafor (och min nyaste egna tolkning är att hjärtat blir till höger om man tittar bakåt, över axeln).

Se här, två markanta skillnader

http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Saarn.10.html

I den övre talas om höger och vänster, som kan tolkas som politik, medan det i den nedre talas om lycka och olycka, som ju är något helt annat.

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Saarn.+10%3A1&rnd=1454075991813

Alltså, att det är översättningarna som har makten, att tolka källan, kanske med oförstånd t o m.

Och hur är det med det här uttalandet? “Sverige kan vara i krig om några år”

http://www.svd.se/armechef-sverige-kan-vara-i-krig-inom-nagra-ar

Har arméchefen i Sverige gjort en annan tolkning än ÖB av något dokument?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *