Vad är det för fel på mitt språk?

Varför får jag inte säga handikappad? Och varför får jag inte skriva att man skurar så att kinderna är röda? Även om den som skurat kommer utifrån?

Varför ska jag säga att någon har funktionshinder? Och varför ska jag låta bli att måla min beskrivning av en flitig arbetsinsats?

Jag har själv ett handikapp, och det är att jag inte alltid förstår de försiktiga sociala koderna som ligger som ett luddigt bomullshinder över problemlösning och effektivitet. Och jag har själv skurat som en tok den sista tiden, och då har inte bara kinderna varit röda – utan svettig hela jag!

Det är mina kollegor som har ifrågasatt mina ord, i samband med att jag värnat om vår K-märkta arbetsplats golv, där de nya städmetoderna har inneburit att indragen grusskit har gnidits runt runt som Vim, utan vatten.

Nå, det problemet har börjat få sin lösning nu, men vad ska jag göra med klagomålen över mina ord? Jag tror att jag struntar i dem, för jag tycker inte att jag har gjort något fel. Och så planerar jag framåt istället.

Jaha, och vad mer har jag lärt mig den sista tiden? Jo, att det som damen sade på radion för ett tag sedan, precis efter Jul då folk spenderat iväg sina pengar, att “pant” inte behöver vara något negativt. Att det är bättre att panta något man kan avvara, än att ta snabba dyra SMS-lån t ex där beloppet växer.

Och sen vidare på det här med pantbrev, att det är som hårdvaluta som man ska vara rädd om, och låta leva vidare även om man inte använder dem. Är de dessutom digitala, så hamnar de i Lantmäteriets ägararkiv, och därifrån kan man plocka upp dem vid behov. Annars kostar det 2% av beloppet, att ta helt nya.

Och här kan man sköta ansökan för 375 kr

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/blanketter-och-information/blanketter/inteckning_dodning_av_befintliga_pantbrev_innehav_utbyte.pdf

Konverteringen av gamla ser du här

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Hantera-pantbrev/Konvertering-till-datapantbrev/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *