Då var det gjort

En vecka och en dag efter att de estländska vikingarna gjorde ett avbrott, kom de tillbaka till 30 cm snö och snöfall… inte så glada i början, men vad dagen led, så bjöd de mig t o m på leenden!

Snabbt tyckte de också att det gick, när jag och deras arbetsledare i förväg gått och snitslat vilka som ska fällas, och vilka som ska stamkvistas. Vet själv hur det är, när man står där med sågen och tvekar, det tar tid.

Fast gladast var de nog ändå där var de själv fick välja om de skulle fälla eller stamkvista, det måste jag medge, nu när jag i efterhand spelar upp “filmen” av dagen i mitt huvud. Där blev deras ryggar rakare, och de visade s k “yrkesstolthet”, men också lojalitet till arbetsledaren, genom att fråga honom om råd, när de kom till en tomt i slutet på byn, där de behövde ta ett “gårdsträd” som vuxit upp runt en stolpe.

Jaha, och vad ville jag visa med bilden? Jo, att om det uppstår en ful gata, så kan man fälla lite till en bit ifrån, så lurar det ögat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *