Mycket fel inom Polisen?

Idag har jag haft en dålig dag på jobbet, så tillvida att en allmän handling upprättad av mig som myndighetsperson inte blev diarieförd enligt regelverket, fastän jag skickat den för det.

https://lagen.nu/begrepp/Allm%E4n_handling

Vidare späddes mitt interna ifrågasättande på, när jag på eftermiddagen konstaterade att var och varannan kan gå in i Polisens utredningsstöd och ändra på uppgifter där, som namn, roller, ändra klockslag för beslut, som kan tas anonymt utan namn…

Därmed tycker jag heller inte att det är konstigt om försvarsadvokater ifrågasätter Polisens dokument i rättegångar och så, inte minst med tanke på att poliser är dåliga på att använda det enda som är trovärdigt i utredningssystemet – och det är signeringen av sina dokument, för den tiden går inte att manipulera – inte ens av en överordnad.

Nej, men utöver detta känner min shamanska kropp en oro, och häxan känns undra – “Vem håller i taktpinnen?”. Var, och vem, är dirigenten i Polisens nya organisation?

En organisation med bra medarbetare, som vill växa och göra ett bra jobb, utan intern sabotage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *