Halloweengrin

Det händer inget i gruvvärlden förrän i november, det är vad jag tror. Fick leta länge för att läsa några nyheter av idag, och så tror jag att det kommer att vara hela sommaren och hösten.

http://www.expressen.se/nyheter/northland-fortsatte-bygga-trots-konkurs/

I övrigt är det lite märkligt, att grundvattennivån där ska ha sjunkit, medan jag tycker att den är högre än brukligt i övrigt. Kan de kanske ha täppt till stora vattenådror med sina sprängningar – typ att grundvattennivån har “dammat” uppströms?

Kört traktor och funderat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *