Märklig planering

Ibland känns det som att statliga myndigheter spelar Risk, som när Bergsstaten gör allt i Landshövdningens anda, för att rätta till fel och brott som Northlands gruvledning gjort under åren i Kaunisvaara, och det är inte bara Bergsstaten, men nu.

Ja, och jag blev “bortfintad” från kallelse. Man avgränsade nämligen Northlands ansökan om markanvisning att inte omfatta det som jag ingick i ansökan enligt kungörelsen. Sen har man även avgränsat undersökningstillståndet Sahavaara nr 2, så att både jag och sandmagasinet försvinner därifrån. Hm, m a o så kan man tolka att jag har rätt – när jag framför att Sverige Finska Gränsälvskommissionens dom från augusti 2010 saknar laga rätt!

Det som är laga rätt, och även det märkligt, är att Bergsstaten godkänner MKB för gruva i beslutet om bearbetningskoncession, ett miljöbeslut som inte går att överpröva, vare sig av SFGSK eller MMD! Så, om sandmagasinet ingår i MKB godkänd t ex för Tapuli K3 (ej beviljad än) eller Sahavaara K1 (beviljad), så är det inget miljöbrott trots att den nedlagda “gränsälvskommissionen” skrev på “in blanco” för ALLT Northland kommer att göra i framtiden…

En mycket märklig delegation från en “myndighet” på väg i graven, dit de drog med sig gruvan också? Samt männsiskor som led och under flera år levde i skräcken att mista sitt hem?

( http://www.kuriren.nu/nknyheter/markrattigheter-for-gruvan-ska-redas-ut-8174276.aspx )

Därför gick jag inte på gårdagens sammanträde som planerat – d v s för att framförandet av min byråkratiska inställning som Bergsstaten kan trolla över en natt, är en liten fis i rymden jämfört med det lidande som Kaunisvaaraborna och Samebyn har fått stå ut med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *