Vad jag tror?

Ni kanske har undrat varför jag inte har kommenterat tidningshändelserna från Pajala- politiken? Och nu ska jag svara varför. Jag har inte tänkt färdigt förrän nu.

Min bild är att det rör sig om flera saker.

– Enskild händelse för en individ, som inte är inblandad i följande.
– Medvetet skapande av konflikt mellan samverkande av partier.
– Medvetet svärtande av enskilda politiker/tjänstemän i framtida vinningssyfte.
– Medveten strategi från den egna högsta politiska ledningen som troligen utdelar grupprepressalier för dem som stöttat Niska i Landstingskonflikten.

Ni kanske saknar ett streck till, vad gäller någons mediekontakter? Men eftersom det inte är tillåtet att forska i källor, så är det ingen idé att skriva något mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *