En trebent dag

Samernas Nationaldag, och jag är i Finland på min födelsedag, det känns vitt.

Och ju mer jag funderar på “Finlands låga straff”, som professorn själv var förundrad över… desto mer är jag övertygad om att han som professor tänkter typiskt “smalt”.

Utifrån faktum att finsk domstol inte kan döma till rättspsykiatrisk tvångsvård, som i Sverige, utan bara konstatera att personen är otillräknelig för att få en straffpåföljd, efter att rutinmässigt vid grova brott inhämta sinnesundersökning – så ställde jag frågan om finsk psykiatrivård då kan ha mer folk inlåsta än det är t ex i Sverige? Det kunde han inte svara på, och hade inte ens reflekterat över…

Inte. Det var märkligt att en professor inte följt upp de “brottslingar” som domstolen inte kunnat döma till straff, efter att psykiatrin bedömt dem som sinnessjuka. D v s att en förstagångsmördare t ex, som enligt finsk rättspraxis kan komma ut från fängelset efter typ 12 år, efter en sinnesbedömning i stället kan hamna inlåst hos sjukvården på livstid… eller som i professorns eget exempel, bedömas frisk efter 3 veckor, och skickas till sitt hemland där döden möter…

Min lekmannabedömning är att Finland har hårdare straff än t ex Sverige, där domstolen t o m kan ifrågasätta sinnesundersökningen, vilket finsk domstol inte gör. I Finland är det m a o psykiatern som är påföljdsdomare vid grova brott. Utan rättegång…

Nå, jag kan ju ha tolkat allt fel, men för säkerhets skull ska jag nog åka över till Sverige. Här i Finland kan jag nämligen bli “gripen” i 24 timmar utan direkt brottsmisstanke, och under den tiden hinner t ex en “fiende” begå ett brott i mitt namn, plantera än det ena än det andra beviset i min omgivning, och sedan påstå att jag är sinnessjuk… och då är jag kanske här på livstid, eftersom inget dödshot väntar mig i Sverige…

Hm, det skulle vara intressant att sätta sig in i fallet med den finske polisen som sitter utredningshäktad sedan år tillbaka, vill jag minnas, för narkotikabrott… men jag glömde notera hans namn, och hittar inte igen det på Google. Det enda beviset som ska vara säkrat, är en påse med pengar, nedgrävd i hans trädgård – som vem som helst kan ha grävt dit med en spade?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *