Effektivare men rättsosäkrare

Så, med de orden, tolkar jag den nya Polismyndigheten i Sverige. Utifrån att jag har tagit del av Arbetsordning, Handläggningsordning, Delegationsordning, och dess bilaga 1. Mycket ordningar, men tvångsbesluten mot medborgarna kan fattas av orutinerade och icke skolade tjänstemän.

Hm, ställde frågan redan i början av veckan – att varför jagar Polisen i väg alla jurister? Fackets krav på statushöjning av polisyrket var ett förslag, medan jag själv frågade om det är “Död åt ZOG” som råder? D v s en form av bildlig judeförföljelse i samhället, eftersom juristerna symboliserar judar enligt läran om nazister (vit makt), där deras största fiende tidigare var polismästarna (som tidigare hade krav på juristexamen).

Nå, tiderna förändras väl, och det var ett tag sen jag fick gå den utbildningen i Stockholm, så teorin kanske har ändrats? Hur som helst, så anser jag att juristerna har en viktig funktion i samhället, och hade önskat att jag själv hade pluggat till det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *