Utbredd gubbmaffia?

Män som fortfarande anser att kvinnor inte ska äga skog? Hur ska jag annars tolka att en konsult ringer min pappa för att fråga om han vill ha betalt för träd som Vattenfall ska fälla i elledningsgatan? En fråga som jag själv redan har svarat Vattenfall skriftligt den 19 september!

Nej, tydligen tas inte min namnunderskrift som ett bemyndigande. Ungefär som man försökte göra med den 18 december 2008, omyndigförklara den. Detta för att min överklagan skulle falla inför målsnöret, den 22 december samma år. Ja, och nu går jag bara och väntar att jag återigen ska bli syndabock. Nu för att jag till Mark- och miljödomstolen med min namnunderskrift undergrävt Gränsälvskommissionens “falska” tillstånd, vilket kanske anses skrämma tilltänkta köpare av gruvan? (istället för att anse det skrämmande att Northland har fått härja på utan tillstånd!?!)

Nå, det kan också vara så att mitt papper hos Vattenfall har hamnat på villovägar, och att konsulten använt mer än 10 år gamla fastighetsförteckningar? Hur som helst, så verkar media ha haft makt även där, d v s att Niskas och andras klagomål på alla strömavbrott har fått Vattenfall att hastigt agera!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *