Jag fördömer det finska systemet!

Ja, nu när jag har smält helheten, så vågar jag uttrycka mig så, att jag fördömer det finska systemet. I Sverige är det åtminstone en AT-läkare som tar beslutet om 1 dygns “isolering”, medan det i Finland är en vanlig polis. D v s om landet har en person som man anser sig behöva titta närmare på, förhöra mot uppgifter som är diffusa, eller som på annat sätt upplevs som ett hot mot makteliten, så kan det i grannlandet i öst ske helt internt inom Polisväsendet. Vilket jag så här i efterhand kan uppleva som hemskt, och tänker direkt på tiden då Finland hade inbördeskrig… som det av förståeliga skäl inte pratas om.

http://vetamix.net/image/inb%C3%B6rdeskrig-frihetskrig-medborgarkrig-klasskrig_19143

Vad tycker jag att de borde ha i stället? Jag tycker att BÅDE Sverige och Finland borde ha mer, och fler utbildade jurister, med ett domstolsväsende som får mer kontroll över rättsväsendet, och återigen är närvarande med en Tingsrätt i varje kommun! Det kan räcka att hyra en lokal, för de relativt få huvudförhandlingarna, t ex biosalongen i Pajala.

Vidare tycker jag att både Finland och Sverige ska ta bort den extrema tystnadsplikten hos prästerna. Under tiden, innan så sker, så är det i alla fall på sin plats att upplysa alla “okunniga”, att man innan man berättar för prästen om sina mord eller våldtäkter, först måste begära att få prästens “själavård”. För det är bara under sådana samtal, man kan vara garanterad att prästen inte går till polisen.

Själavård, som även kan skydda misstänkta för folkmord?

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-7-2014-Argang-80/Snaran-dras-at-om-krigsforbrytarna/

Brott, där domstolarna måste lära sig mer om det politiska “fulspelet”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *