En god morgon!

Markku ringde och väckte mig, sade att han är på väg, och förklarade att jag inte behöver ha ångest över mitt ostädade hushåll, det räcker som sagt att jag röjer upp den s k stigen… Hm, medan det på nedre våningen ställs helt andra krav, och stås i givakt redo att åka till firandet av Finlands självständighetsdag!

Själv är jag som sagt seg, efter att ha följt bagglammen till den sista vilan, och sen en långtur med Kingen, för att få hem skinnen också så småningom. Passade även på att kika på julhandeln!

Mannen vid hästen kom fram till mig och berömde min körning med släp, “Hääty tulla sanomaan että näin heti ettei tuo tyttö ensimäistä kertaa aja kärrön kans”, när jag nästintill perfekt råkade ratta in ekipaget på den trånga parkeringen.

Det är kul att få uppskattning, inte minst från karlar när det gäller typiskt manliga ting. Och igår fick jag en klapp på ryggen av en okänd man, efter en osedvanligt välbesökt och lärorik Allmänningsstämma!

Frågan som återstår, är om delägarna får jaga älg för eget behov trots anbudsförfarandet, eller inte. Och om anbudsjakten är en ekonomisk fråga eller inte. Småviltjägarna däremot, de som inte är delägare men brukar lösa jaktkort, de får i framtiden, d v s efter beslutet nu, i stället ta kontakt med den som har anbudet för älgjakten. Utöver jaktfrågorna, som verkade heta, lovade styrelsen luft till delägarna… d v s att innan röstningarna påbörjades, beslutades en större utdelning till nästa år, men när budgeten sen, efter röstningarna, presenterades, fanns där inte med någon sådan post! Lite märkligt, men, vi har ju en ny stämma nästa år…

http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Hovratten-frikanner-same-som-jagat-pa-dubbelregistrerad-mark/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *