Svaret kom av sig självt

Eller rättare sagt via facebook, medan jag själv tittade på opera!

Monica skrev att älgen kan ha dött en plågsam död, av trumsjuka, som en ko. Så min northlandtanke var alltså inte helt tagen från luften!

Kväve kan ligga bakom sjukdomen

http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/utan_serietitel_sjv/UST94-1/UST94-1M.HTM

Och kväve har släppts ut från gruvan…

http://www.svemin.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=307f451f-fb71-412a-8f40-fb0331dabe93&FileName=Kv%C3%A4veutredning+SveMin+2012.pdf

Det är mycket nu!

http://blogg.avanza.se/hemberg/2014/11/24/northland-fraga-om-rattskydd/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *