Gjorde koll, och det går snabbt!

Nu har jag tränat inboxning med fåren, och passade på att göra hullbedömning. Hm, gammeltackorna som ammar än, var på tok för taniga under den burriga ullen. Amningsreserven har m a o tagit slut, och Darwins lag har i övrigt också börjat gälla runt höbollen, där de gamla, svagsinnade, eller klena, slås ut i konkurrensen om den fria maten, d v s att de ranghöga tar för sig och blir feta på bekostnad av de ranglåga som snabbt magrar. Därför är den dagliga tillsynen viktig, och inte bara med ögonen, utan även med händerna ibland. Så efter kvällens klämmande över ryggraderna, så blev det dubbeldos kraftfoder. Och när Markku kommer, så blir det avskiljning och märkning, med prioritet 1, före allt annat vi har att göra. Så är det, nu blev jag chef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *