Jag får ångest…

Ångest, det får jag direkt jag tänker på virkesaffärer… och jag känner hur kroppen blir stressad i själen… typ PTSD. Jag upplevde nämligen att jag blev hotad till livet av vireksuppköparen som var hit för sex år sedan, när han och hans chef innan verkställighet ville träffa mig angående kontraktet vi hade skrivit, och han plötsligt ringde och sade “Vi kommer att döda dig”, i stället för att säga “Vi kommer att träffa dig”… På finska, med en kyligt arg betoning på två p i “tappamaan”, i stället för ett p i “tapamaan”…

Ja, och det sitter i än! Jag har svårt att prata med en virkesuppköpare utan att hjärtat rusar i flykt, även om det skulle ske på svenska.

Hm, så när kroppens adrenalin blev inställd på kamp eller flykt idag, så passade jag på att tömma den med fysiskt arbete. Jag och Kingen åkte på en 3-timmars resa för att hämta typ 3 kubik välpackat spån till fåren. Avlastningen får dock anstå till i morgon, och nu måste jag dubbelkolla om jag gör dag eller kväll efter jämkningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *