Och äntligen!

Så jag har funderat, och funderat… för att få det hela att gå ihop gällande 43:20 kontra nyttjanderätten 42:96 mot senare 136, och på den sneda tunga stenen som inte är flyttad, vilket lantmätaren påstod… “kanske några meter”, men knappast! Nej, den stämmer ju perfekt i mitten när lagaskiftes gränsen blir rätt mot den ekonomiska plankartan. Hm, och jag som trodde att den var flyttad flera hundra meter…

Så är det med forntidens kvalitétsgränser, men man får passa sig för att vara för snabb, för det finns markerade kontrollstenar som går inne i själva fastigheterna, och inte är s k råstenar för en gräns mellan fastigheterna i närheten.

Och hörnen sen, de kan vara så att det finns stenar 20 m i förlängingen på varje linje, och där linjerna korsas, där var hörnet, och inte vid någon av stenarna som vanligt… hm, och på myrar kan det som sagt var vara ett pålsystem, där pappas och Lantmätarens extra och långa pålmarkering nu var borta…

Hm, hm, det är så himla lätt att bli vilse med otydliga eller omarkerade gränser, så mitt system med att röja höjdstubbar i närheten är perfekt, inte bara för fårstängel, utan då hittar man igen sig ganska så snabbt även om det växt ny sly. Men det värstarste av allt, att några meter högerfel på ett ställe, kan på en kiometerlång gräns bli flera tiotalsmeter vänsterfel i slutändan!

Ja, mitten är oftast rätt.

(Lantmäteriets nya verksamhets T-shirt? http://www.zazzle.se/oandlighet_tippa_timglaset_tshirts-235098044413521181 )

Varför är gränsen så viktig? Ja, annars kan det bli tjuvjakt eller grannbråk, eller andra fel i förlängingen, medan träden i sig är inte så mycket värda (nästan som förr, då det var myrarna som var värdefulla, inte träden – ja, se te x på Lanttos myrgrop, en gräns som ska ge honom ett par miljoner per år från Northland!).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *