Äntligen!

Nu hade jag fått ett mejl som gav mig behörighet att skapa en ny kategori, april-juni 2014, vilket jag inte kunnat göra på en hel vecka! Och det hinner hända mycket på en vecka, förutom bilderna jag lade in i gästinlägget igår.

Ja, jag har bl a överklagat till Regeringen att Trafikverket sätter mig i ett moment 22, utifrån utformandet av Väglagen 31§ kontra 55a§ och 60§, vad gäller inlösen av mark för den nya korsningen LV880-Rv99 på min fastighet, och jag hoppas att den gamla vägen får vara kvar enligt allas önskemål i allmänt underhåll med tanke på att det är valår!

Fast det är klart, det är enkelt för Regeringen att se att valkretsen för Aareavaara inte har många röster över huvudtaget på något annat parti än V och S, varför risken är stor att det inte blir något valfläsk på den vägen…

Hm, och så kan många andra byar tänka i andra frågor? Kanske inte på regeringsnivå, men på den kommunala nivån? Kangos kan väl vara ett sånt exempel? Ja, det är en stor nackdel, för att inte säga rättsosäkerhet, att valkretsarna är för små, så små att det nästan går att avläsa vem som röstat på vad.

Vad mer har jag gjort? Jag har upptäckt att någon skoterburen varelse har varit och saboterat en gränspinne, och att en slagen gränspåle saknas i andra ändan. Märkligt att dessa käppar inte får vara i fred!

Och apropå överklagandet, så försinkar det inte vägbygget av Huukivägen, för det är ändå inte planerat att starta förrän år 2017. Varför jag skriver det? Jo, för att jag uppmanades att inte överklaga, så att en entreprenörs verksamhet inte skulle bli lidande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *