Känner mig mysko

Och på Facebook läste jag att tidsomställningen till sommartid kan orsaka sånt hos vissa. Hm, det blev m a o lite för mycket på en gång, att klockan flyttades, och att jag landade hemma efter Ylläsvistelsen. D v s från 110 till 10, och 1 timme tidigare dessutom!

Hm, hm. Och förkyld är jag. Näsan svider, ont i öron och halsmandlar, samt lite torrhosta emellanåt. Det var ju synd, och jag bävar för att måsta vara ute i vardagstrafiken igen ännu på det… för det ÄR skillnad, att ha fått slippa Volvodieselavgaserna.

En gruva har gått i konkurs hörde jag idag, men det var ännu inte Northland. De vann i basket i stället, och är i final. Final… att vinna eller försvinna?

Och jag undrar, har mina felaktiga nervbanor gallrats bort? När jag inte ser syner mer…

Hjärnans nätverk – att vinna eller försvinna

Det anläggs ett överskott av nerver och synapser – det går exempelvis nerver från näthinnan till hörselcentrum och från hörselsnäckan till synbarken. Man kan alltså rent teoretiskt “höra blixten och se åskan”. Det förekommer faktiskt att vissa barn får konstiga syner eller känselintryck när de hör vissa ljud, ett fenomen som kallas för synestesier. Normalt gallras dock de “felaktiga” nervbanorna bort. “

http://www.karolinska.se/upload/Webbsektionen/Tema%20Hj%C3%A4rna/Hj%C3%A4rnans%20utveckling.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *