Trafiken, trafiken

Alltid är man i trafiken. Är det inte avgaser, så är det damm. Tänkte att det är ju tur att mitt porträtt inte är med där, och nu helt svart… för det räcker att få det i lungorna…

Besvär får jag dock ej av det, i alla fall inte när det är torrt och synligt. Och nu har jag kunnat köra utan partikelmask i flera dagar. Sen vad gäller dieselavgaserna och befarade isocyanter, så har arbetsgivaren idag startat en utredning via företagshälsovården – och det tackar jag för!

Hörde idag ocks att en kollega vid kusten låg i lunginflammation, och hur en annan hostade på toaletten, så jag är helt övertygad om att vi blir utsatta för en hälsorisk som miljöns bekostnad!

D v s att RPS bara låter myndigheterna köpa in miljödieslbilar (läs Volvo), trots att Arbetsmiljöverket ännu inte har fastställt något gränsvärde för partikelföroreningarna. Och gruvbilarna för tjänstfolket verkar vara av samma miljöklass – likaså Zlatans “dåliga” reklamfilm, där han framställs som värsta gangstern!

http://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc

( ja, eller hur, som en självmordstaliban… vilken skymf – Volvo! )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *