JB 1

Lantmäteriet verkar inte leva upp till sin egen text om “all framtid“…

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Forrattningsakter/

Det finns nämligen en förrättningsakt som heter 25-PAJ-136, men Lantmäteriet i Haparanda/Luleå verkar inte ha hittat den i arkivet (!), och därför anser jag att de har brustit mot Jordabalken kapitel 1:

3 § Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar.

Ja, och nu är jag lite arg, för att Lantmäteriet har gjort fel enligt mig, men ändå är det jag som hamnar i dålig dager om fakturan jag bestridit just därför. Märkligt!

Dålig dager, det blir det också om det är blött på vägen. Då blir jag extra känslig i luftrören i gruvtrafiken, och MÅSTE ha min partikelmask. Skratta om ni vill, men skrattar bäst den som skrattar sist!

Som en E4, med salt på vägen, dit renarna lockats att slicka. Groparna däremot, de påminner mer om de minerade grusvägarna i Kosovo.

Tänka sig, att man bor och pendlar inne i ett gruvindustriområde. Hade det varit tillåtet i Stockholm? Men nå, där är luftföroreningar nog ändå.

Och precis som exkollegan Arno anmärkte idag, så ser jag trött ut, när jag inte har mascara, och jag är det, för att jag åkte skidor igår – med livsfarligt bra glid! Mina gamla Peltonen, som jag fixat ny bindning på, och paraffinerat själv, är outstanding Fischer cold på tö och slask-is. Och det var inte konstigt att bindningen hade spruckit på dem, för den som monterat dem då när jag fick dem av exet, hade gjort fel! Skateskidorna hade en juniorklassisk bindning, medan de klassiska skidorna har en skatebindning. Hm.

Att göra fel är mänskligt, men det är inte kul när det drabbar en negativt.

Vägsalt + malmdamms metall = klorgas ? Njae, då hade nog partikelmask inte hjälpt… som mot oljedimma.

3 thoughts on “JB 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *