Criminal minds

Nu har jag lekt profileringsteam och gjort en beteendeanalys… av LPT §6 och §6a… där min 9:e dimension direkt såg en koppling till den s k “6:6a begäran” som ett skyddsombud kan göra enligt Arbetsmiljölagen… d v s att motmedlet mot en obekväm 6:6a från ett skyddsombud, är att få till stånd en LPT 6:6a på denne/denna?

Tur att jag inte ställde upp fastän jag tillfrågades…

Hm, undrar vad annat sossen Lars Enqvist kan ha tänkt med den förskjutna 24-timmars regeln som fick ändrad innebörd år 2000? Kan det ha varit personlig utveckling? Ett sätt att förhöra terrorister?

Nej, jag tycker att vårdintyget från en läkare ska prövas direkt av en överläkare medan polisen väntar. Så var det förr, och det var därför vi ofta fick vänta så länge. Nu går det för fort, det är knappt så man hinner dricka upp kaffet!

24-timmars rättsosäkerhet… hur har det kunnat gå igenom Riksdagen?

Kvarnhållningen kan beslutas av vilken AT-läkare som helst, och kan inte ens överklagas… http://www.medicinkompendier.se/index.asp?themakatid=11&titelid=424&j=1 … så det är inte konstigt att det går fort, när ingen kan ställas till svars för det första dygnets “försöksvård”!

Om jag bara har funderat på det här? Nej, jag har analyserat mina får också. De verkade nöjda och harmoniska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *