Miljön inte viktig

Nej, det är vad jag har kommit fram till, vad gäller gruvan även här.

Först överklagade jag Tapuli gruva, eftersom jag ansåg att det går “för fort”, att MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen) var bristfällig, en MKB som inte går att överpröva.

Sen, eller nu, har jag överklagat Kaunisvaara gruva, ATT Kaunisvaara gruvtillstånd “går för sakta”! D v s tvärtom, men inte heller där har jag vunnit gehör…

Och den gemensamma faktorn från min sida, är miljön. I första fallet innebar det snabba gruvbeslutet att Tapuli gruva ska hålla sig på den västra sidan om Norrskensvägen (99), men har inte gjort det, och i det andra fallet innebär dröjsmålet att dammen där byggs utan laga lov, och att vattnet i Natura 2000 “förpestas” innan Mark- och miljödomstolen (MMD) ens begär in prover av vattnet!

Northland går m a o undan ansvaret för det vatten som deras Paskajänkkä myrdamm släpper ut, i och med att referensen kommer att bli deras utsläpp som sker med vårsmältningen till vårfloden våren 2014, eftersom huvudförhandlingen för verksamheten nu är beslutad att ske först hösten 2014, i stället för i början på året som planerat.

Detta innebär också inkomstfördröjning med mer än 1/2 år för entreprenören som ska bygga Kaunisvaara gruva, samtidigt som det ger mer tid till Northland att skaffa pengar? Har hört att det STÖRSTA problemet just nu är att kunna leverera undan de massor som produceras i Tapuli ledet. D v s att utbudet och kapaciteten idag är större än efterfrågan? Och då behövs inte Kaunisvaara ledet… = marknadsmatematik.

Men, att rikets jurister skulle vara med på noterna, det har jag svårt att förstå… eller varför inte? För är det så, att höjdarministrar som Billström, och säkert många fler näringspolitiker kring nuvarande eller kommande regering, har aktier just i Northland, så får man kanske vara rädd om sitt ämbete om ens domstol beslutar negativt?

Suck, nu får Moder Jord klara sig själv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *