När polletterna trillar på plats

Det är en skön känsla det där, när man tänker “Ahaa, var det därför!” i stället för “Varför?”.

Idag kom svaret på min fundering kring skillnaden mellan Kaunisvaara och Kallak, vad gäller protester från “samerna”. Ordföranden här har nästan blivit utslängd när han är så snäll med gruvan, och nu vill jag faktiskt berätta varför han måste vara det, så att han inte får en orättvis behandling!

Det ligger nämligen till så, att koncessionsområdet, typ hela östra Norrbotten, bedriver renskötsel på Länsstyrelsens nåder. Därför gäller det för de samiska koncessionsrättshavarna att inte bara följa de markägande skötesrenägarnas vilja, utan också de krav som Länsstyrelsen i övrigt ställer i beslutet, som bara ges 5 år åt gången – och kan dras in direkt om samen missköter sig!

Då vet vi det. Att Länsstyrelsen har makt.

Vad mer nytt vet jag? Jo, att skogsbolagen har inskrivningsrätt i din fastighet hos Lantmäteriet, om du säljer en avverkningspost. D v s att ett avverkningskontrakt är att jämföra med ett nyttjanderättsavtal, på det antal år som kontraktet löper. De använder sig dock sällan av den rätten, men gör det, då de får höra att en fastighet är på väg att byta ägare, innan avverkningen hunnit utföras.

Något att tänka på! Att när du sätter ditt namn på papper, så kan du fråntas rätten att röra din egen skog i 3-5 år! Vilket är vanliga tider i avverkningskontrakt.

Och vad tänker jag då? Jo, att om jag vill “känna” att jag säljer skog, och inte en rättighet, då måste jag stå för avverkningen själv, och leverera till väg, samt i kontraktet sen skriva “köparen står för leverans från upplagsplatsen” för att inte åka på en massa avdrag. Ett kontrakt där köparen åtar sig att köpa en viss kubikmängd, enligt prislista XX, för stockvis inmätning m3to och betalning per stock, då beståndet är fint men ojämnt, eller leveransgenomsnitt m3fub, om det är jämnt, och du ger direktivet till skördaren att bevaka det mest optimala för dig (inte för honom).

Hm, hur ska jag orka med det? Det vore enklare att få förtroende för en virkesuppköpare…

Men nu upplever jag faktiskt att skogsbolagen spelar ut avverkarna och markägarna mot varandra, eftersom avverkaren får mer betalt för sin fällda kubik och han lyckas sänka medelstammen precis, medan det innebär att markägaren då på samma sätt får mindre betalt för hela leveransen, i och med att genomsnittspriset sjunker neråt en klass.

“Sälj små poster”. Det rådet har jag någon gång hört… långt in i mitt huvud… och först nu faller polletten på plats!

Hm, och det kanske är jag som ska söka hjälp för att jag “triggas igång” av att föra fram känsliga sanningar till er? Som får mig att möta farliga män…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *