Min bloggs makt?

Det har jag aldrig tänkt på… att den skulle ha makt på något sätt… hm, och därför blev jag glad när en målsägande idag ville att jag i tjänsten skulle använda mig av min blogg. Hm, hm, men det kan jag ju inte göra av sekretsskäl. Däremot kan jag ju slå upp olika lagrum, och citera paragrafer, som här Rennäringslagen, om man t ex skulle ha problem med renar.

Renarnas skötsel mm

65§ Vid renskötselns utövande skall hänsyn tas till andra intressen. Renarna skall såvitt möjligt hindras från att komma utanför samebyns betesområde eller annars vålla skada eller olägenhet.

Om man har det, så ska man vända sig till Länsstyrelsen 010-2255370, om det inte räcker med att prata med samebyn i sitt område. Vilken det är? Det kan man se här på kartan.

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/byar.pdf

Och söka fram kontaktuppgifterna dit här http://www.sametinget.se/7478

Jaha, och när jag en gång har makt här på min blogg… då kan jag ju passa på att nämna att jag blev mäkta förvånad, eller kanske inte, när Lantmäteriet i telefon sade att jag måste komplettera mina uppgifter till den 24 januari, och när jag gjort det, kom beslutet med snigelpost, där det i stället stod 30 januari. Läste han fel i telefon, eller är det någon som har ändrat datumet efter min komplettering?

Ja, jag känner mig motarbetad med alla medel. Märkligt, eller ska jag i stället säga – vad är man rädd för?

Och rädd blev jag när jag såg Nordnytt presentera den nya regionpolischefen som en romhatare, men det blev jag inte när jag i stället läser samma nyhet här
http://www.vk.se/1065249/ny-polischef-nominerad – tvärtom!

Märkligt, och kan det ha ett samband med Lantmäteriet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *