Känt redan i oktober 2012?

Här står det december, men jag har för mig att det fanns tidigare signaler, om jag inte minns fel?

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article17988479.ab

Hur skulle jag kunna kolla det, utan att bryta min tjänstesekretess? Hm, t ex att försök ta reda på hur gick det för styrelseledamoten som anklagades för att läcka hemlig information?

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/borsen-granskar-gruvlackan

Hittar inget svar, så han gick nog fri från skuld, och därmed fanns uppgifterna ute redan i december, om inte redan i oktober.

Och vad gäller samebyn, så har jag hört att t ex Sveaskogs skogsbruk är 100 gånger värre än gruvan. Stora kalhyggen, all gammelskog försvinner, och renarna har ingen mat på vintern.

Men tänk så hemskt det skulle vara om skogen har blivit en 3:e part!? Att aktörerna i skogsbolagen skulle vara emot samerna t ex, och därför med flit avverka gamla skogar, i stället för att spara dem för framtida generationers behov av rekreation och kultur mm.

Inte lätt att bedriva renskötsel öster om odlingsgränsen, där endast följande område är “fjällnära skog” och krav på samråd, och för din fastighetsdeklaration! (kolla upp)

Pajala kommun

Från punkt 75392/17892 norrut efter odlingsgränsen i en rät linje till

punkt 75440/17946, därifrån i räta linjer mellan punkterna 7545/1801

och 7552/1807 och vidare norrut till Merasjärvi byrågång, punkt

75586/18070. Därifrån Merasjärvirågången västerut till punkt

75588/18033, vidare fram till kommungränsen, punkt 75600/18013.

jo

One thought on “Känt redan i oktober 2012?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *