När allt landat

Pusselbitarna i hjärnan faller på plats, minnesbilder som varit bortraderade, kommer tillbaka, som en suddig film i mitten. Ja, även efter 23 år som polis, reagerar man mänskligt på påfrestande situationer.

Alla gör det, på sina egna sätt. Och det är viktigt att ta i beaktande. Extra viktigt när man jobbar med kollegor som man inte tidigare jobbat med. Vissas hjärna flyr, andra går in i en tunnel, vissa blir irriterade, och andra är tillsynes helt oberörda, men tar inte in det man säger, andra gör inte så mycket, men är närvarande och lyssnar på allt, och vissa agerar adekvat men fokuserar på helt fel saker.

När man vet det, och hjälps åt, så blir det bra. Men, där uppkommer ett nytt problem, med polisens organisation – att vi inte är på samma arbetsplats och träffas igen! I solklara fall som den senaste händelsen känns som, där är det ingen fara – men hur är det om det skulle vara oklart?

En grupp individualister som jobbar ihop, men som sedan var och en ska svara inför JO, det kan i efterhand skapa dokumentation till sin egen fördel. Men, den faran gäller inte bara Polisen och Socialen mfl myndighetespersoner, utan även Lantmäteriet, har jag märkt.

Jag själv? Ja, jag kan hamna i en smal tunnel där min hjärna bara koncenterar sig på en sak, medan autopiloten ändå är på, och jag agerar efter rutin utan att tänka på det. Sen kan jag även bli irriterad på de som inte lyssnar, eller om jag inte har kontroll, eftersom jag själv vill lyssna mycket, veta allt, och vill låta alla komma till tals, samt låta alla bearbeta sitt. Men i efterhand står jag för det jag gör, även om det skulle visa sig vara fel.

Fel, det kan alla göra. Men att göra mer fel sen, det är inte försvarbart.

Den här boken som vi fick på Polishögskolan är bra att ha i bakhuvudet http://www.adlibris.com/se/bok/kris-och-utveckling-samt-katastrofpsykiatri-och-sena-stressreaktioner-9789127112575

Och när jag känner att jag kommit in i nyorienteringsfasen (kan dröja olika), så känner jag att jag måste träna ännu mer på det här http://sv.wikipedia.org/wiki/LABC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *