Mona tonårsmix

Helt plötsligt kom jag att tänka på dessa tre gamla låtar från min tonårstid

http://www.youtube.com/watch?v=yLzqMJQzzcA

http://www.youtube.com/watch?v=1pMyTMEttd8

http://www.youtube.com/watch?v=InBXu-iY7cw

… och ALLA råkar ha med mörkhyade personer att göra, hm… det var något som var bättre förr… mindre rasism?

Eller, är det någon annat Indianen vill säga på farsdag?

Hm, hm. Måste fundera… mera…

http://www.youtube.com/watch?v=1wc-AQJ2MYo

Jasså, det var något sossarna gjorde i november 2008… och nu måste väljarna rösta med måtta, så att inte småpartierna åker ut. Och bäst vore om det kom ett helt nytt parti och rörde om i grytan, som en häxa.

Koms kla ldk

Handlar det om “jordgas”?

Eller är det renarna som gasar västerut?

http://www.svtplay.se/klipp/1498524/muonio-samebys-renar-undviker-sommarbeteslandet-pa-grund-av-gruvan

– en koncessionssameby http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/samebyar/Pages/default.aspx som vill bli skogssameby http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/82/57/ad00cac1.pdf och få året runt bete som de inte har idag enligt Rennäringslagen?

– – –
3 §: Renskötsel får bedrivas inom följande områden (renskötselområdet)

1. hela året (året-runt-markerna)

i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför denna gräns på mark där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten och marken antingen tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten (kronomark) eller utgör renbetesland,
– – –

Så, hundägaren enligt denna artikel kan bara åtalas för brott mot 93§ vad gäller de fall som faller inom perioden 1 oktober – 30 april (inte 8 maj) http://hbwebben.se/rastade-sina-hundar-atalas-for-brott-mot-rennaringslagen/

Jo just det, go west, så hamnar jag i gruvan… och då behöver alltså inte heller den ta hänsyn till renbetet mellan 1 maj – 30 september… för Tornedalen är inte ett renskötselområde annat än på kronans marker.

Jaha, det var det häxan kom fram till, precis när klockan passerat midnatt, och jag är helt slut av dessa juridikstudier…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *