Välkommen post!

Mitt i mitt fönstertvättande, kom först Karlssons Rör här om dagen, och nu denna bok!


Inspirerad av “Vem tror du att du är”, så tror jag att jag är Mona af Grotenfelt… hm, och undrar om det namnet hade gett mig samma snabba raketkarriär som en af-polis från Kalix har?

Nå, som sagt tidigare, svenskt adelsblod från Finland, det hade inte varit ett dumt inslag till mitt finsktvallonlapska vikingablod… men, det är alltid en risk att gå så långt som till DNA-prov! Tänk om det är så att adelssläktet inte vill ha oäktingar i listan, och skickar ngn oäkting i släkten som jämförelse till DNA-provet… hm, hm, alltid en teoretisk risk.

Hur som helst, så ska man nog gå varsamt fram, och ta god tid på sig att förklara att man inte är ute efter arvegods, utan att det är en pusselbit i livet, som är trevlig att forska i! Helst när särdragen verkar ha gått kraftigt i arv från det okända…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *