Trött…

Fysiskt och psykiskt. Gjort jordarbeten med spade och kratta, både hos Markku och här hemma, och så jobbat som polis där emellan, med “kontorsdag” idag, vilket är som att jonglera i tre timmar…

Lera och sten, och en massa maskar där man inte trodde att de skulle vara… lera och sten, och björken hade vält medan jag var borta- där det inte var lera och sten, utan köpejord!

Björken är bunden, och jag avvaktar med spänning om den kommer att klara sig. Och hur hade jag klarat mig, om jag inte hade fått kroppsarbeta av mig mitt stillasittande arbete? Det är viktigt att få kropp och knopp i balans, d v s lika trötta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *